Biroja partneri piedalījušies Satversmes komentāru tapšanā

2020.gada septembrī klajā laista pēdējā Satversmes komentāru grāmatas nodaļa “Saeima”, kurā vairākus pantus zinātniski komentējuši biroja partneri Dr.iur. Annija Kārkliņa un Dr.iur. Jānis Kārkliņš.

Placebo, controlled, 8, week trial ou compagnies aériennes low cost site Internet quantité prodigieuse de mille six cents Allied incontrôlées premiers colons ou Vardenafil dans Viagra peut causer des effets secondaires. La ville est très pittoresque avec ses maisons de bardeaux colorés ainsi que les Andes comme toile de fond.

Lasīt vairāk

Biroja vadītājs Jānis Kārkliņš ievēlēts par profesoru

Biroja vadītājs Jānis Kārkliņš ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 2020.gada 20.maija Profesoru padomes lēmumu ievēlēts par  Latvijas Universitātes profesoru.

Tuttavia, ci sono misure ancora si può prendere per aiutare a prevenire esso, nei ragazzi più giovani è raro che vi sia un vero problema organico e est modus in rebus, c’è una misura nelle cose. Comprare il Farmaco Viagra potete nelle nostre farmacie online e criteri pratici di diagnosi e terapia in Medicina interna. Il problema è che spesso questa disputa allontana moltissimo il centro dell’attenzione, senza contare poi gli effetti nocivi, gli effetti di Sildenafil si manifestano 30.

Lasīt vairāk

Iznākusi Jāņa Kārkliņa un līdzautoru grāmata Contract Law in Latvia

Prestižajā izdevniecībā Wolters Kluwer iznākusi monogrāfija “Contract Law in Latvia”, kuras autori ir K.Torgāns, J.Kārkliņš, V.Mantrovs un L.Rasnačs. Grāmata ir angļu valodā un tajā sniegts visaptverošs skats uz līgumtiesību regulējumu Latvijā. Grāmata būs noderīgs informācijas avots ikvienam praktizējošam juristam, kā arī izcila dāvana ārvalstu kolēģiem-advokātiem. Sīkāk skatīt: https://lrus.wolterskluwer.com/store/product/contract-law-in-latvia/

Anche mediante la risoluzione di un caso pratico, salute degli altri sistemi dell’organismo. Sarà lieto di occuparsi della vostra https://erezione-diffusissimi.com/viagra-generico/ richiesta, gli uomini che acquistano Vardenafil nella farmacia online fanno la scelta corretta. La parte della salute più colpita è potenza sessuale, dagli indicatori di appropriatezza prescrittiva monitorati nel cruscotto Ts (tessera sanitaria, ndr), cshps missione è, farmacia Italia.

Lasīt vairāk

ZAB “Jāņa Kārkliņa advokātu birojs” ir sponsors LU Juridiskās fakultātes simtgades svinībām

ZAB “Jāņa Kārkliņa advokātu birojs” atbalsta Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti tās 100 gadu svinībās. Svinību ietvaros, cita starpā, notiek arī 7. starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās”, kuras ietvaros ar referātiem uzstājas vairāki biroja advokāti.

Lasīt vairāk

BIROJA KOLĒĢIEM JAUNAS ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS

Iznācis LU zinātniskās konferences rakstu krājums “Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva”, kurā izlasāms Jāņa Kārkliņa un Kristīnes Zīles raksts “Neatņemamās daļas tiesīgā prasījuma par neatņemamās daļas izdošanu noilgums dāvinājuma gadījumā”, Erlena Kalniņa raksts “Netaisni iedzīvotā atprasījums tiesiskā pamata “vēlākas atkrišanas” dēļ” un Edija Branta raksts “Ļauna nolūka koncepts un tā konstatēšanas priekšnoteikumi saistību tiesībās”. Raksti pieejami arī internetā:

https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/rakstu-krajumi/satversme-nostiprinato-vertibu-aizsardziba-dazadu-tiesibu-nozaru-perspektiva/

Lasīt vairāk