Biroja partneri piedalījušies Satversmes komentāru tapšanā

2020.gada septembrī klajā laista pēdējā Satversmes komentāru grāmatas nodaļa “Saeima”, kurā vairākus pantus zinātniski komentējuši biroja partneri Dr.iur. Annija Kārkliņa un Dr.iur. Jānis Kārkliņš.