Biroja vadītājs Jānis Kārkliņš ievēlēts par profesoru

Biroja vadītājs Jānis Kārkliņš ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 2020.gada 20.maija Profesoru padomes lēmumu ievēlēts par  Latvijas Universitātes profesoru.

Lasīt vairāk

ZAB “Jāņa Kārkliņa advokātu birojs” ir sponsors LU Juridiskās fakultātes simtgades svinībām

ZAB “Jāņa Kārkliņa advokātu birojs” atbalsta Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti tās 100 gadu svinībās. Svinību ietvaros, cita starpā, notiek arī 7. starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās”, kuras ietvaros ar referātiem uzstājas vairāki biroja advokāti.

Lasīt vairāk

BIROJA KOLĒĢIEM JAUNAS ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS

Iznācis LU zinātniskās konferences rakstu krājums “Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzība: dažādu tiesību nozaru perspektīva”, kurā izlasāms Jāņa Kārkliņa un Kristīnes Zīles raksts “Neatņemamās daļas tiesīgā prasījuma par neatņemamās daļas izdošanu noilgums dāvinājuma gadījumā”, Erlena Kalniņa raksts “Netaisni iedzīvotā atprasījums tiesiskā pamata “vēlākas atkrišanas” dēļ” un Edija Branta raksts “Ļauna nolūka koncepts un tā konstatēšanas priekšnoteikumi saistību tiesībās”. Raksti pieejami arī internetā:

https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/rakstu-krajumi/satversme-nostiprinato-vertibu-aizsardziba-dazadu-tiesibu-nozaru-perspektiva/

Lasīt vairāk

ZAB “Jāņa Kārkliņa advokātu birojs” atbalsta Prof. K.Čakstes civiltiesību izspēli

Ir izsludināta otrā prof. K.Čakstes tiesu izspēle civiltiesībās, kurai atbalstu sniedz ZAB “Jāņa Kārkliņa advokātu birojs”. Izspēlē tiek aicināti piedalīties ikviens Latvijas augstskolu students, kurš studē tiesību zinātni. Sīkāk informācija atrodama: https://facebook.com/cakstes.izspele/.

Lasīt vairāk

Trīs biroja kolēģi kļuvuši par advokātiem

2018.gada 18.decembrī trīs biroja kolēģi nodeva zvērestu, lai kļūtu par zvērinātu advokātu palīgiem – Ēriks Krēsliņš, Kristaps Zaķis un Kristens Vorslavs. Palīgus sev attiecīgi ieguva zvērināts advokāts Jānis Kārkliņš, zvērināts advokāts Erlens Kalniņš un zvērināta advokāte Annija Kārkliņa. Zvērināta advokāta palīgs saskaņā ar Advokatūras likuma 4.pantu ir uzskatāms par advokātu, tiesu sistēmai piederīgu personu un savā profesionālajā darbībā ir neatkarīgs un pakļauts vienīgi likumam.

Lasīt vairāk