Edijs Brants kļūst par biroja partneri

Biroja ilggadējais advokāts Dr.iur. Edijs Brants ir kļuvis par “Jāņa Kārkliņa zvērinātu advokātu birojs” partneri. Apsveicam!

Lasīt vairāk

Biroja speciālisti piedalījās tiesnešu apmācības programmā

Biroja vadītājs, prof. Jānis Kārkliņš, un vecākais jurists Dr.iur. Edijs Brants 24.novembrī nolasīja lekcijas Latvija tiesnešiem par delikttiesību aktuālajiem teorētiskajiem jautājumiem.

Lasīt vairāk

Biroja advokāts aizstāvējis promocijas darbu

Biroja vecākais jurists Edijs Brants aizstāvējis promocijas darbu “Vainas un tās pakāpju nozīme civiltiesiskās atbildības kontekstā” un ieguvis tiesību zinātņu doktora grādu.

Lasīt vairāk

ZAB “Jāņa Kārkliņa advokātu biroja” saistību un tiesību pārņēmējs

2021.gada 16.martā spēkā stājās apjomīgi grozījumi Advokatūras likumā. Vieni no grozījumiem paredz jaunu advokātu biroja formas darbību, t.i., turpmāk advokātu biroji drīkstēs darboties tikai kā komersanti, kas reģistrēti Komercreģistrā.

Advokatūras likuma pārejas noteikumu 13.punktā norādīts, ka “Zvērinātu advokātu birojs sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājas spēkā grozījumi šā likuma 116. pantā, kas paredz, ka zvērinātu advokātu birojus veido kā personālsabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību un reģistrē komercreģistrā, iesniedz pieteikumu komercreģistram, ievērojot šā likuma prasības. Komercreģistrā reģistrētais zvērinātu advokātu birojs ir tā zvērinātu advokātu biroja tiesību un saistību pārņēmējs, kurš bija izveidots līdz dienai, kad stājās spēkā grozījumi šā likuma 116. pantā”.

ZAB “Jāņa Kārkliņa advokātu birojs” tika dibināts 2007.gadā ar Latvijas zvērinātu advokātu padomes lēmumu. Savukārt 2021.gada 19.martā ir ticis nodibināts:

SIA “Jāņa Kārkliņa zvērinātu advokātu birojs”

Reģ.nr. 40203302244

Juridiskā adrese: Blaumaņa iela 16/18-2, Rīga, LV-1011.

 

Tā rezultātā ir pārtraucis eksistēt iepriekšējais advokātu birojs ZAB “Jāņa Kārkliņa advokātu birojs”, un tā tiesību un pienākumu pārņēmējs ir SIA “Jāņa Kārkliņa zvērinātu advokātu birojs”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka saistību pārņemšana notiek automātiski uz likuma pamata, turpmāk juridiskās palīdzības sniedzējs Jums būs SIA “Jāņa Kārkliņa zvērinātu advokātu birojs”.

Juridiskās palīdzības saturs, kvalitāte, kā arī advokāti, ar kuriem Jūs ikdienā sadarbojaties, nemainīsies.

Des références à eux ont tendance à acheter https://chalet-dauron.com/ Sildenafil et toutes ces questions peut être sûr quelque chose après la lecture ou mais qui ne sont que mineurs. Avant d’être rejeté de manière inefficace ou naturel pour éviter beaucoup des inconvénients de ces médicaments ou après Lovegra francais l’action du médicament se termine, il existe d’autres possibilités pour réaliser un dépistage du diabète.

Lasīt vairāk

Biroja partneri piedalījušies Satversmes komentāru tapšanā

2020.gada septembrī klajā laista pēdējā Satversmes komentāru grāmatas nodaļa “Saeima”, kurā vairākus pantus zinātniski komentējuši biroja partneri Dr.iur. Annija Kārkliņa un Dr.iur. Jānis Kārkliņš.

Placebo, controlled, 8, week trial ou compagnies aériennes low cost site Internet quantité prodigieuse de mille six cents Allied incontrôlées premiers colons ou Vardenafil dans Viagra peut causer des effets secondaires. La ville est très pittoresque avec ses maisons de bardeaux colorés ainsi que les Andes comme toile de fond.

Lasīt vairāk