Jāņa Kārkliņa advokātu birojs uzvarējis Rail Baltica iepirkumā par juridiskiem pakalpojumiem

Jāņa Kārkliņa zvērinātu advokātu birojs sadarbībā ar ADD Legal ZAB ar augstāko punktu skaitu ir uzvarējis Rail Baltica (Eiropas dzelzceļa līnijas SIA) izsludinātājā iepirkumā par juridisko pakalpojumu sniegšanu vispārīgās vienošanās ietvaros. Līgums paredz pakalpojuma sniegšanu 4 gadu periodā par kopējo summu 697 000,00 EUR, neskaitot PVN.

Lasīt vairāk

Biroja vadītājam piešķirts valsts apbalvojums

Biroja vadītājs Jānis Kārkliņš apbalvots ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā, par īpašu ieguldījumu tiesu sistēmai piederīgo personu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.

Lasīt vairāk

BIROJA PARTNERE ANNIJA KĀRKLIŅA IEVĒLĒTA PAR PROFESORI

Biroja partnere Annija Kārkliņa ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 2023.gada 20.februāra Profesoru padomes lēmumu ievēlēta par  Latvijas Universitātes profesoru.

Lasīt vairāk

Iznākusi biroja vadītāja J.Kārkliņa un līdzautoru grāmata “Tort Law in Latvia”

Prestižā izdevniecība Kluwer Law international izdevusi grāmatu angļu valodā “Tort Law in Latvia”, kuras autori ir biroja vadītājs J.Kārkliņš, V.Mantrovs un L.Rasnačs. Grāmatā aplūkoti būtiskākie deliktu tiesību jautājumu Latvijas tiesību sistēmas kontekstā.

Lasīt vairāk

Biroja advokāts Erlens Kalniņš kļūst par Augstākās tiesas senatoru

Biroja advokāts Erlens Kalniņš ir kļuvis par Augstākās tiesas senatoru Civillietu departamentā. Paldies par kopīgi pavadīto laiku ar mums kopā “Jāņa Kārkliņa zvērinātu advokātu birojā”! Novēlam veiksmi un panākumus jaunajā darba vietā!

Lasīt vairāk