KONTAKTINFORMĀCIJA UN REKVIZĪTI

J.KĀRKLIŅA ADVOKĀTU BIROJS

Blaumaņa iela 16/18-2, Rīga, LV-1011
Tālr. + 371 67205241
e-pasts: info@karklins.lv

PVN Reģ.nr.LV02127912701
Banka: A/S “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV51HABA0551003936523

SAZIŅAI AR MUMS