KONTAKTINFORMĀCIJA UN REKVIZĪTI

SIA “JĀŅA KĀRKLIŅA ZVĒRINĀTU ADVOKĀTU BIROJS”

Blaumaņa iela 16/18-2, Rīga, LV-1011
Tālr. + 371 67205241
e-pasts: info@karklins.lv

Reģ.nr.40203302244
Banka: A/S “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV12HABA0551050509835

SAZIŅAI AR MUMS