ZAB “Jāņa Kārkliņa advokātu birojs” ir sponsors LU Juridiskās fakultātes simtgades svinībām

ZAB “Jāņa Kārkliņa advokātu birojs” atbalsta Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti tās 100 gadu svinībās. Svinību ietvaros, cita starpā, notiek arī 7. starptautiskā zinātniskā konference “Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās”, kuras ietvaros ar referātiem uzstājas vairāki biroja advokāti.