Biroja speciālisti piedalījās tiesnešu apmācības programmā

Biroja vadītājs, prof. Jānis Kārkliņš, un vecākais jurists Dr.iur. Edijs Brants 24.novembrī nolasīja lekcijas Latvija tiesnešiem par delikttiesību aktuālajiem teorētiskajiem jautājumiem.