Biroja advokāts aizstāvējis promocijas darbu

Biroja vecākais jurists Edijs Brants aizstāvējis promocijas darbu “Vainas un tās pakāpju nozīme civiltiesiskās atbildības kontekstā” un ieguvis tiesību zinātņu doktora grādu.