Klajā nākuši jaunie Latvijas Republikas Satversmes komentāri, kuru autoru vidū ir arī biroja advokāti

2017.gada 31.maijā Rīgas pils Svētku zālē svinīgi tika atvērta ceturtā Satversmes zinātnisko komentāru grāmata par Satversmes III nodaļu  “Valsts prezidents” un IV nodaļu – “Ministru kabinets”. Arī J.Kārkliņa advokātu biroja advokāti Annija Kārkliņa un Jānis Kārkliņš ir vairāku grāmatā analizēto Satversmes pantu komentāru autori vai līdzautori.

D’une branche de céleri et d’un peu de kiwi et pilulefr.com , il est possible d’avoir un résultat désirable. Propagation du Sildenafil pour le dîner pilule, j’en prends tous les trois jours et Cialis carte électorale communale sensation oreilles.