Jāņa Kārkliņa advokātu birojs uzvarējis Rīgas valstspilsētas pašvaldības iepirkumā

Jāņa Kārkliņa zvērinātu advokātu birojs apvienībā ar ZAB “Rasnačs” uzvarējis Rīgas pašvaldības iepirkumā “Juridiskie pakalpojumi konkurences tiesību, azartspēļu, darba tiesību, komercdarbības atbalsta tiesību jomā” par kopējo summu 200 000,oo euro bez pievienotā vērtības nodokļa.