BIROJS AR PANĀKUMIEM PĀRSTĀV VIENU NO VADOŠAJIEM LATVIJAS BŪVUZŅĒMĒJIEM STARPTAUTISKĀ ŠĶĪRĒJTIESAS PROCESĀ

Jāņa Kārkliņa zvērinātu advokātu birojs ar panākumiem ir nodrošinājis pārstāvību vienam no vadošajiem Latvijas būvniecības uzņēmumiem vairākos tiesas procesos Latvijā un starptautiskā šķīrējtiesas procesā Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūtā (SCC Arbitration Institute). Klienta interešu pārstāvība Jāņa Kārkliņa zvērinātu advokātu biroja vadībā tika nodrošināta sadarbībā ar advokātu biroju Dālderis & Repšs un Zviedrijas advokātu biroju Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat.

Starp biroja klientu, ģenerāluzņēmēju, un pasūtītāju radās strīds par naudas līdzekļu samaksu un būvniecības līguma izbeigšanu saistībā ar augsta līmeņa būvniecības projektu Rīgas centrā. Tiklīdz domstarpības ar pasūtītāju kļuva neatrisināmas sarunu ceļā, klients vērsās birojā pēc juridiskās palīdzības.

Biroja komandas vadībā tika celta prasība pret pasūtītāju Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūtā, lai atgūtu klientam pienākošos naudas līdzekļus, nodrošinot pārstāvību visa starptautiskā šķīrējtiesas procesa gaitā. Vienlaikus biroja komanda aktīvi rīkojās Latvijas tiesās, lai līdz minimumam samazinātu klienta iespējamos zaudējumus, panākot klienta celtās prasības nodrošināšanu.

Šonedēļ noslēdzās starptautiskais šķīrējtiesas process un biroja profesionālā pieredze, zināšanas, rūpība un neatlaidība vainagojās ar panākumiem. Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūts 2024. gada 17. jūnijā pasludināja spriedumu, ar kuru mūsu klients sekmīgi atguva no pasūtītāja naudas līdzekļus vairāk nekā 14 miljonu eiro apmērā un ar kuru noraidīti pasūtītāja prasījumi pret klientu vairāk nekā 8 miljonu eiro apmērā.