BIROJA SPECIĀLISTI PIEDALĪJĀS TIESNEŠU APMĀCĪBAS PROGRAMMĀ

Biroja vadītājs, prof. Jānis Kārkliņš, un partneris Dr.iur. Edijs Brants 30.novembrī nolasīja lekciju kursu Latvijas tiesnešiem par delikttiesību teorētiskajiem jautājumiem. Seminārā piedalījās arī Nīderlandes profesors Cees van Dam un Luksemburgas profesors Gilles Cuniberti.