BIROJA PARTNERE ANNIJA KĀRKLIŅA IEVĒLĒTA PAR PROFESORI

Biroja partnere Annija Kārkliņa ar Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 2023.gada 20.februāra Profesoru padomes lēmumu ievēlēta par  Latvijas Universitātes profesoru.